Corona

Corona

Er zijn momenteel geen restricties voor overnachtingen in Zeeland. Het is wel erg druk overal. We hopen dat iedereen zich houdt aan de voorschriften van het RIVM, zodat we niet opnieuw te maken krijgen met maatregelen.

Als u door maatregelen van de overheid niet mag/kunt komen: 

In onze annuleringsvoorwaarden staat dat de huurder de volledige huursom verschuldigd blijft als deze wegens persoonlijke omstandigheden of andere vormen van overmacht niet kan komen. Dit vinden we gezien de huidige omstandigheden, niet redelijk. Wij bieden aan om uw vakantie kosteloos om te boeken naar een andere datum in 2020. Wilt u dit niet, dan zullen we in overleg kijken wat we u wel kunnen bieden.

Als het ons door Nederlandse overheidsmaatregelen verboden is om huurders te laten komen, zullen we in overleg een oplossing bieden. Lukt dat niet, dan krijgt u uw geld terug.

Zie voor meer informatie de website van het park: www.Breezand-Vrouwenpolder.nl

 

Derzeit gibt es keine Einschränkungen für Übernachtungen in Zeeland. Aber es ist überall sehr beschäftigt. Wir hoffen, dass sich alle an die Vorschriften halten, damit wir uns nicht erneut mit Einschränkungen befassen müssen.

Wenn Sie aufgrund staatlicher Maßnahmen nicht kommen können:

Unsere Stornierungsbedingungen besagen, dass der Mieter die volle Miete fällig bleibt, wenn er aufgrund persönlicher Umstände oder anderer Formen höherer Gewalt nicht kommen kann. Wir halten dies unter den gegenwärtigen Umständen nicht für angemessen. Wir bieten an, Ihren Urlaub kostenlos auf einen anderen Termin im Jahr 2020 umzubuchen. Wenn Sie dies nicht möchten, werden wir überlegen, was wir Ihnen anbieten können.

Wenn wir aufgrund Niederlandischer staatlicher Maßnahmen verboten ist Mieter kommen zu lassen, werden wir in Absprache eine Lösung anbieten. Wenn das nicht funktioniert, erhalten Sie Ihr Geld zurück.

 

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Parks: www.Breezand-Vrouwenpolder.nl