Corona

Corona

Er zijn momenteel geen restricties voor overnachtingen in Zeeland. U kunt gerust naar Zeeland komen voor uw vakantie. Wel gelden uiteraard de landelijke maatregelen ook in Zeeland.

Als u door maatregelen van de overheid niet mag/kunt komen: 

Het lijkt erop dat we ook in 2021 rekening moeten houden met corona. Er is dus inmiddels geen sprake meer van overmacht door onvoorziene omstandigheden. We hebben onze annuleringsvoorwaarden daarom aangepast.

Als wij vanwege nederlandse wet-en regelgeving geen huurders in Philene mogen laten verblijven, is dat overmacht aan onze kant. We zullen proberen de vakantie om te boeken. Anders krijgt de huurder zijn geld terug. Hieronder valt dus een verbod op overnachten zoals dat in het voorjaar van 2020 gold.

Als het door een wet-en regelgeving van een overheid (in de praktijk de Nederlandse, Belgische of Duitse) redelijkerwijs niet mogelijk is om naar Philene te komen, dan krijgt de huurder 50% terug. Hieronder valt dus dringende reisadviezen over verboden, of quarantaineverplichtingen. Het komt er op neer dat dit risico tussen de huurder en verhuurder wordt verdeeld. Overigens zullen we ook in dit geval eerst proberen om te boeken.

Zie voor meer informatie de website van het park: www.Breezand-Vrouwenpolder.nl

 

Derzeit gibt es keine Einschränkungen für Übernachtungen in Zeeland. Sie können gerne für Ihren Urlaub nach Zeeland kommen. Natürlich gelten die nationalen Maßnahmen auch in Zeeland.

Wenn Sie aufgrund staatlicher Maßnahmen nicht kommen können:

Es scheint, dass wir auch die Korona im Jahr 2021 berücksichtigen müssen. Es gibt also keine Frage höherer Gewalt aufgrund unvorhergesehener Umstände mehr. Wir haben daher unsere Stornierungsbedingungen angepasst.

Wenn wir Mieter aufgrund niederländischer Gesetze und Vorschriften nicht in Philene bleiben lassen dürfen, ist dies höhere Gewalt auf unserer Seite. Wir werden versuchen, den Urlaub umzubuchen. Andernfalls erhält der Mieter sein Geld zurück. Dies beinhaltet ein Verbot der Übernachtung im Frühjahr 2020.

Wenn es aufgrund von Gesetzen und Vorschriften einer Regierung (in der Praxis niederländisch, belgisch oder deutsch) nicht vernünftigerweise möglich ist, nach Philene zu kommen, erhält der Mieter 50% zurück. Dies beinhaltet dringende Reisehinweise zu Verboten oder Quarantäneverpflichtungen. Grundsätzlich wird dieses Risiko zwischen Mieter und Vermieter aufgeteilt. Wir werden übrigens auch versuchen, in diesem Fall zu buchen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Parks: www.Breezand-Vrouwenpolder.nl